Project en planning

Stand van zaken Windpark N33
• Vergunningen fase 1 en 2 (Inpassingsplan en bouwvergunningen voor windturbines en bijbehorende infrastructuur, alsmede de natuurvergunningen) zijn verleend.
De beroepen en verweerschriften voor fase 1 en 2 zijn behandeld tijdens de hoorzitting van de Afdeling Bestuursrechtspraak bij de Raad van State op 28, 29 en 30 januari 2019.
Het is de verwachting dat de Raad van State medio april uitspraak zal doen inzake de besluiten van de ruimtelijke module en bouw en mileuvergunningen windpark (fase 1/Rijksinpassingsplan).

• Tijdens de derde zittingsdag op 30 januari stond de uitvoeringsmodule bouw en mileuvergunningen (fase 2/Vergunningen) op de agenda. Kort na de middag deed de Raad van State voor fase 2, direct ter zitting, uitspraak waarbij alle appelanten niet ontvankelijk werden verklaard omdat ze te ver van de uitvoeringswerkzaamheden wonen om daar direct schade of overlast van te kunnen ondervinden. De besluiten voor fase 2 zijn met de uitspraak van de Raad van State onherroepelijk vastgesteld.

• Vergunningen fase 3 (onder meer de Watervergunningen) zijn in december 2017 aangevraagd en verleend in het 4de kwartaal van 2018.

• Vergunningen fase 4 (bouwvergunningen inzake netinpassing) zijn in juli 2018 aangevraagd. De ontwerpbesluiten lagen in het 4de kwartaal 2018 ter inzage. Naar verwachting worden de besluiten voor deze fase in het 2de kwartaal van 2019 vastgesteld.
 

Planning Windpark N33
Eerste kwartaal 2019
• Voorbereiding bouw windpark

Tweede kwartaal 2019
• Uitspraak Raad van State fase 1 (Ruimtelijke module/Rijksinpassingplan)
• Voorbereiding bouw windpark
• Definitieve verlening besluiten fase 4

Derde kwartaal 2019
• Start bouw windpark