Nieuws

Windpark N33 heeft zich altijd gehouden aan de ITL richtlijnen voor obstakelverlichting
22-04-2021

Recentelijk verschenen er in de media berichten over de gevoerde obstakelverlichting van Windpark N33. Volgens de berichtgeving zou de obstakelverlichting niet voldoen aan de regels van het rijksinpassingsplan "Windpark N33" van het ministerie van Economische Zaken. 

Lees meer ...

 

Nieuws: UPDATE: RWE onderzoek geluidshinder Windpark Eekerpolder
20-04-2021

In de afgelopen periode heeft onderzoeksbureau Arcadis in opdracht van RWE continumetingen uitgevoerd bij het windpark Eekerpolder. En ook de komende periode blijft Arcadis deze continumetingen uitvoeren waarbij geluid continu gemeten en gemonitord wordt in relatie tot de windsnelheid, windrichting en vermogen. Hiermee krijgen we meer zicht in de omstandigheden en de mogelijke oorzaken.

Lees meer ...

 

Vragen over bereik geluidsapp
14-04-2021

De afgelopen periode zijn vragen ontvangen van omwonenden ontvangen die zich afvragen of de app Geluidsverwachting.nl nauwkeurig het in de app opgegeven locatieadres verwerkt.

Lees meer ...

 

RWE monitort geluidshinder Windpark Eekerpolder
01-03-2021

Sinds de start van de testfase van het windpark heeft RWE diverse meldingen van geluidshinder voor Windpark Eekerpolder ontvangen. Vanuit de omgeving is aangegeven dat een hinderlijk brommend geluid werd waargenomen, waarna RWE direct tot actie is overgegaan en zijn inmiddels op diverse momenten metingen verricht. 

Lees meer ...

 

Ook in Windpark Vermeer is de laatste windturbine opgebouwd
06-12-2020

Vandaag bereikte het Windpark N33 wederom een bijzondere mijlpaal. In het noordelijke deel van Windpark Vermeer werd vandaag de opbouw van de laatste windturbine gerealiseerd. 

Lees meer ...

 

Gedenkwaardige mijlpaal voor Windpark Eekerpolder met realisatie opbouw 15 windturbines
05-11-2020

Windpark Eekerpolder heeft een gedenkwaardige mijlpaal bereikt. De opbouw van de laatste windturbine is een feit. Een bijzonder moment om bij stil te staan.

Lees meer ...

 

Eerste windturbines windpark N33 ‘in bedrijf’
23-09-2020

Wie langs de N33 rijdt zal het niet zijn ontgaan dat de bouw van de windturbines gestaag vordert. 

Lees meer...

 

Eerder nieuws

- 9 september 2020 | Imposante windvangers, artikel Dagblad van het Noorden (PDF)

- 24 juli 2020 | Werkzaamheden gedeelte Windpark N33 buiten reguliere tijden (PDF)

- 30 juni 2020 | Nieuwsbrief Windpark N33 is verschenen

- 27 november 2019 | Excursies windpark

- 24 oktober 2019 | Vorderingen heiwerkzaamheden windpark N33

- 8 oktober 2019 | Windpark N33 start met hei-werkzaamheden

- 17 september 2019 | Verkeersaanpassingen noordelijke deel Windpark N33 vanaf september 2019 tot eind 2020

- 19 juni | Nieuwsbrief Windpark N33 is verschenen

29 mei 2019 | Raad van State geeft goedkeuring aan Windpark N33

22 mei 2019 | Datum uitspraak Raad van State bekend

25 april 2019 | Uitspraak Raad van State fase 1 nog niet bekend

14 februari 2019 | Besluiten fase 1 en 2 door Raad van State in behandeling genomen

- 12 december 2018 | Datum behandeling Raad van State besluiten fase 1 en 2 bepaald

- 19 jui 2018 | Ter inzagelegging vergunningsaanvragen fase 3 afgerond

- 19 juli 2018 | Fase 3 – Overige vergunningen / besluiten