Virtual Windturbine Experience

Informatieavond Inpassingsplan en Vergunningen Windpark N33 & Virtual Windturbine Experience.

Op 10 en 11 april organiseren innogy en YARD ENERGY een informatieavond waar vragen gesteld kunnen worden over het Inpassingsplan van Windpark N33, de vergunningen die al verleend zijn en de vergunningen die nu in ontwerp zijn opgesteld.

Ook tonen we nogmaals de interactieve Experience om het windpark in beeld en geluid te ervaren. Met de nieuwste technologie krijgt u een realistische indruk van het toekomstige windpark.

Naast deze experience bieden wij ook de mogelijkheid om op een excursie naar Windpark Westereems in de Eemshaven te gaan of een persoonlijk ‘keukentafel’- gesprek aan te vragen. Tijdens de excursie naar het windpark krijgt u een echte sfeerimpressie en kunt u met eigen ogen en oren zien en horen hoe het windpark zich tot zijn omgeving verhoudt.

Voor al deze opties kunt u met ons contact opnemen via deze link. Op deze pagina vindt u de verschillende aanmeld mogelijkheden.

Wat kunt u verwachten van deze experience?

De Experience laat via een groot rond scherm van 2,5 meter hoogte film en foto’s van de omgeving zien. Zo kun je als bezoeker ervaren hoe het windpark er straks uit zal zien. Via een koptelefoon hoor je het geluid van de windturbines op zo’n kilometer afstand. Ook is er een opstelling waarbij je kunt zien hoe de schaduw van de windturbines zich gedurende de dag ontwikkelt en dat er bij dit windpark weinig slagschaduweffecten zijn. Je kunt ook de locatie van je huis aangeven om te checken of je vanuit je huis de windturbines kunt zien bijvoorbeeld op de begane grond of de eerste verdieping. Er is ook een vertegenwoordiging van het Ministerie van Economische Zaken aanwezig om vragen te beantwoorden over het proces

Het Project - Algemeen

Duurzame energie en vooral windenergie heeft de toekomst; windenergie op land is 1 van de belangrijke pijlers onder het energieakkoord voor duurzame groei. Dit akkoord heeft als doel Nederland een flinke stap te laten zetten in de transitie naar duurzame energie’. Omdat de provincie Groningen een kustprovincie is, is zij heel geschikt voor windenergie.

In de Groningse provinciale omgevingsplannen (2000, 2006 en 2009) en de Structuurvisie Windenergie op Land (SWOL, maart 2014) is het gebied van Windpark N33 aangewezen voor grootschalige windenergie. Het gebied is onder meer aangewezen op grond van de gunstige ligging nabij industrie en infrastructuur en de windcondities ter plaatse. Het project Windpark N33 zal een windpark worden van circa 100 tot 120 MW.

Op 16 februari 2017 hebben minister Kamp van Economische Zaken en minister Schultz van Infrastructuur en Milieu het Inpassingsplan van Windpark N33 vastgesteld. Projectleider Ben Schoon legt op pagina 4 van de nieuwsbrief april 2017 uit wat er met de zienswijzen is gedaan: ”Alle zienswijzen zijn grondig doorgenomen en zorgvuldig beantwoord, uitgesplitst naar onderdeel.” Sommige omwonenden hebben in hun zienswijzen naar aanleiding van het Inpassingsplan aangegeven dat ze zich zorgen maken over mogelijke gezondheidsklachten door de komst van Windpark N33.

Sinds vrijdag 17 maart liggen het vastgestelde Inpassingsplan en de verleende vergunningen voor Windpark N33 ter inzage. Daarnaast worden de ontwerp besluiten van de resterende vergunningen, namelijk de vergunningen voor de bouw en het in gebruik nemen van de windturbines, vanaf begin april ter inzage gelegd. Op 10 en 11 april zijn er weer twee informatieavonden met de mogelijkheid in een Experience te ervaren hoe het windpark straks te zien en te horen zal zijn.