laatste nieuws

Informatie verstrekt tijdens de Virtual Windturbine Experience

Bezwaar

Het bevoegd gezag houdt waar mogelijk rekening met ingediende zienswijzen. Vervolgens neemt het bevoegd gezag een besluit. Als een indiener van een zienswijze vindt dat het bevoegd gezag zijn visie niet of onvoldoende heeft meegewogen bij het nemen van het besluit, dan kan hij bezwaar maken en/of in beroep gaan bij de Raad van State. Een zienswijze die te laat wordt ingediend wordt niet ontvankelijk verklaard.mt het bevoegd gezag een besluit. Als een indiener van een zienswijze vindt dat het bevoegd gezag zijn visie niet of onvoldoende heeft meegewogen bij het nemen van het besluit, dan kan hij bezwaar maken en/of in beroep gaan bij de Raad van State. Een zienswijze die te laat wordt ingediend wordt niet ontvankelijk verklaard.et bevoegd gezag houdt waar mogelijk rekening met ingediende zienswijzen. Vervolgens neemt het bevoegd gezag een besluit. Als een indiener van een zienswijze vindt dat het bevoegd gezag zijn visie niet of onvoldoende heeft meegewogen bij het nemen van het besluit, dan kan hij bezwaar maken en/of in beroep gaan bij de Raad van State. Een zienswijze die te laat wordt ingediend wordt niet ontvankelijk verklaard.